Ở MỘT DIỄN BIẾN KHÁC GIỮA Cristiano Ronaldo VS Leo Messi

2022-11-21 11:29:57

Messi said : Anh cứ để e sửa con này, máy này đơn giản ấy mà em làm suốt
Ronaldo said: Chú làm không nhanh anh cho búa. Không thì chú mang qua #suachuamobilap sửa cho nhanh, ở đó nhân viên vừa chuyên nghiệp lại tận tình giá cả lại hợp lý

Messi said : Anh cứ để e sửa con này, máy này đơn giản ấy mà em làm suốt
Ronaldo said: Chú làm không nhanh anh cho búa. Không thì chú mang qua #suachuamobilap sửa cho nhanh, ở đó nhân viên vừa chuyên nghiệp lại tận tình giá cả lại hợp lý
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'G MOBI LAP 도 suachuamobilap.vn MOBI-LAP AF Û'
 
 
 


Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: