Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay mic thoại samsung  Galaxy j | J5 | j6 | J7| J8

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay chân sạc samsung  Galaxy j | J5 | j6 | J7| J8

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG