Thay màn hình Google Pixel 4a

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay ép mặt kính Google Pixel 4

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay ép mặt kính Google Pixel 4 XL

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay màn hình Google Pixel 3aXL, Pixel 3a

Thay màn hình Google Pixel 3aXL, Pixel 3a

1,550,000đ 1,850,000đ -16%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay sửa chân sạc Google Pixel 6 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay sửa chân sạc Google Pixel 8 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay sửa chân sạc Google Pixel 7 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay sửa chân sạc Google Pixel 4a

Thay sửa chân sạc Google Pixel 4a

650,000đ 750,000đ -13%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay sửa chân sạc Google Pixel 5a 5G

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay sửa chân sạc Google Pixel 6a

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay sửa chân sạc Google Pixel 7a

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay sửa chân sạc Google Pixel 8a

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sửa main: thay sửa ic nguồn google Pixel 8A

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sửa main: thay sửa ic nguồn google Pixel 8

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sửa main: Thay sửa ic nguồn google Pixel 8 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG