Sale
Thay màn hình iPhone 12 Pro Max

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max

1,850,000đ 2,550,000đ -27%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay loa trong iPhone 12 MINI ( Loa Thoại )

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay loa trong iPhone 12 Pro Max ( Loa Thoại )

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay loa trong iPhone 12 Pro ( Loa Thoại )

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay loa trong iPhone 12 ( Loa Thoại )

Thay loa trong iPhone 12 ( Loa Thoại )

550,000đ 800,000đ -31%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Sửa main: ic nguồn iPhone 12 và 12 Mini

Sửa main: ic nguồn iPhone 12 và 12 Mini

1,550,000đ 2,000,000đ -23%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Sửa main: ic nguồn iPhone 12 Pro Max

Sửa main: ic nguồn iPhone 12 Pro Max

1,550,000đ 2,250,000đ -31%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Sửa main: ic nguồn iPhone 12 Pro

Sửa main: ic nguồn iPhone 12 Pro

1,550,000đ 2,250,000đ -31%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay kính cảm ứng iPhone 12 Pro Max

Thay kính cảm ứng iPhone 12 Pro Max

1,550,000đ 1,850,000đ -16%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay kính cảm ứng iPhone 12

Thay kính cảm ứng iPhone 12

1,350,000đ 1,550,000đ -13%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay kính cảm ứng iPhone 12 Pro

Thay kính cảm ứng iPhone 12 Pro

1,350,000đ 1,500,000đ -10%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay ép kính iPhone 12

Thay ép kính iPhone 12

700,000đ 800,000đ -13%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay ép kính iPhone 12 Mini

Thay ép kính iPhone 12 Mini

700,000đ 800,000đ -13%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay ép kính iPhone 12 Pro Max

Thay ép kính iPhone 12 Pro Max

850,000đ 1,100,000đ -23%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sale
Thay ép kính iPhone 12 Pro

Thay ép kính iPhone 12 Pro

800,000đ 1,000,000đ -20%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG