Sửa lỗi màn hình xanh, trắng iPhone 13 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay camera trước iPhone 13 Pro Max

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay camera trước iPhone 13 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay Nút âm lượng | Cáp volume iPhone 13 Pro và 13 Pro Max

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sửa lỗi mất âm thanh iPhone 13 Pro Max và 13 Pro | Thay ic Audio

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

WiFi kém | Thay anten wifi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sửa lỗi Wifi: Thay ic Wifi iPhone 13 và 13 mini

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sửa main – ic nguồn iPhone 13 Pro và 13 Pro Max

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sửa lỗi Mất sóng, Mất imei | Thay ic sóng iPhone 13 Pro Max

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sửa lỗi Mất sóng, Mất imei | Thay ic sóng iPhone 13 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay kính camera iPhone 13 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay kính camera iPhone 13 Pro Max

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay vỏ iPhone 13 Pro Max

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay vỏ iPhone 13 Pro

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sửa face ID iPhone 13, 13 Mini : 13 Pro, 13 Pro Max

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG