Sale
Thay màn hình iPhone 14

Thay màn hình iPhone 14

4,850,000đ 7,000,000đ -31%

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay pin iPhone 14

Thay pin iPhone 14

800,000đ

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay camera sau iPhone 14

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Sữa main: Thay sửa ic Nguồn iPhone 14

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay Cáp Sạc iPhone 14 (Chân Sạc)

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay camera trước iPhone 14

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay kính lưng iPhone 14

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay kính camera iPhone 14

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG

Thay ép mặt kính iPhone 14

ĐĂNG KÝ ĐẶT HÀNG